BACK
Části strojů pro technology
2131519
 
Obecné podklady pro předmět:
Podklady_přesunuty_na_MOODLE_CVUT_dle_požadavku_vedení_FS_CVUT_v_Praze (url)
další podklady (pokud jsou) se objeví po kliknutí na číslo přednášky
 OBSAH PŘEDNÁŠKYOBSAH CVIČENÍ
1
Dimenzování základních strojních součástí,
Dimenzování základních strojních součástí,
2
Dimenzování šroubů,
Dimenzování šroubů,
3
Spojení náboje a hřídele,
Spojení náboje a hřídele,
4
Dimenzování ozubených kol,
Dimenzování ozubených kol,
5
Dimenzování hřídelí
Dimenzování hřídelí
6
Dimenzování ložisek.
Dimenzování ložisek.
7
Základní postupy návrhu a kontrol prvků,
Základní postupy návrhu a kontrol prvků,
8
Základní zásady skládání prvků
Základní zásady skládání prvků
9
Mechanismy a jejich kinematika
Mechanismy a jejich kinematika
10
Mechanismy a silové vazby.
Mechanismy a silové vazby.
11
Vazby konstrukce a technologie.
Vazby konstrukce a technologie.
12
Dimenzování staticky zatížených svarových spojů s ohledem na technologii.
Dimenzování staticky zatížených svarových spojů s ohledem na technologii.
13
Procvičení přednesené látky na jednoduchých příkladech.
Procvičení přednesené látky na jednoduchých příkladech.
Ukázat všechny přednášky a cvičení
Skrýt všechny přednášky a cvičení
EU