BACK
Části strojů pro technology
2131519
 
Obecné podklady pro předmět:
Doporučená literatura (pdf)
Harmonogram (pdf)
Podmínky udělení zápočtu (pdf)
Skici (pdf)
Textový popis skic (pdf)
Vyučující (pdf)
Zkušební okruhy (pdf)
další podklady (pokud jsou) se objeví po kliknutí na číslo přednášky
 OBSAH PŘEDNÁŠKYOBSAH CVIČENÍ
1
Dimenzování základních strojních součástí,
Dimenzování základních strojních součástí,
2
Dimenzování šroubů,
Dimenzování šroubů,
3
Spojení náboje a hřídele,
Spojení náboje a hřídele,
4
Dimenzování ozubených kol,
Dimenzování ozubených kol,
5
Dimenzování hřídelí
Dimenzování hřídelí
6
Dimenzování ložisek.
Dimenzování ložisek.
7
Základní postupy návrhu a kontrol prvků,
Základní postupy návrhu a kontrol prvků,
8
Základní zásady skládání prvků
Základní zásady skládání prvků
9
Mechanismy a jejich kinematika
Mechanismy a jejich kinematika
10
Mechanismy a silové vazby.
Mechanismy a silové vazby.
11
Vazby konstrukce a technologie.
Vazby konstrukce a technologie.
12
Dimenzování staticky zatížených svarových spojů s ohledem na technologii.
Dimenzování staticky zatížených svarových spojů s ohledem na technologii.
13
Procvičení přednesené látky na jednoduchých příkladech.
Procvičení přednesené látky na jednoduchých příkladech.
Ukázat všechny přednášky a cvičení
Skrýt všechny přednášky a cvičení
EU