BACK
Mechanika I.A
231A101
 
Obecné podklady pro předmět:
ME1A Doporučená literatura (pdf)
ME1A Harmonogram výuky (pdf)
ME1A Požadavky ke zkoušce (pdf)
ME1A Seznam vyučujících (pdf)
ME1A Sylabus předmětu (pdf)
další podklady (pokud jsou) se objeví po kliknutí na číslo přednášky
 OBSAH PŘEDNÁŠKYOBSAH CVIČENÍ
1
Uložení a rovnováha bodu
Určení síly. Rovnováha bodu
2
Moment síly k bodu a ose. Silová dvojice. Uložení tělesa v rovině
Lab: Modely PC učebna: MATLAB ? úvod, rovnováha bodu
3
Obecná rovinná soustava sil. Rovnováha tělesa v rovině početně. Grafické metody řešení statiky
Moment síly. Silová dvojice
4
Uložení tělesa v prostoru. Obecná prostorová soustava sil. Rovnováha tělesa v prostoru
Lab: Rovnováha tělesa v rovině graficky PC učebna: Rovnováha tělesa v rovině početně
5
Soustavy těles. Analytické řešení rovinných soustav těles
Rovnováha tělesa v prostoru
6
Grafické řešení rovinných soustav těles
Lab: Modely soustav těles PC učebna: Složení a analytické řešení soustav
7
Prutové soustavy
Analytické řešení soustav
8
Středisko vázaných rovnoběžných sil. Vnitřní silové účinky
Lab: Grafické řešení rovinných soustav těles PC učebna: Prutové soustavy
9
Tělesa s reálnými vazbami. Rovnováha tělesa s reálnými vazbami v rovině
Těžiště. Vnitřní silové účinky
10
Soustavy těles s reálnými vazbami v rovině
Lab: Pasivní odpory PC učebna: Pasivní odpory
11
Mechanická práce
Soustavy s pasivními odpory
12
Výkon. Účinnost. Rovnovážná poloha a její stabilita
Lab: Mechanická práce PC učebna: Mechanická práce
13
Statika vláken
Rovnovážná poloha a její stabilita.
Ukázat všechny přednášky a cvičení
Skrýt všechny přednášky a cvičení
EU