BACK
Mechanika II.A
231A102
 
Obecné podklady pro předmět:
ME2A Doporucena_literatura (pdf)
ME2A Harmonogram_vyuky (pdf)
ME2A Pozadavky_ke_zkousce (pdf)
ME2A Seznam_vyucujicich (pdf)
ME2A Sylabus_predmetu (pdf)
další podklady (pokud jsou) se objeví po kliknutí na číslo přednášky
 OBSAH PŘEDNÁŠKYOBSAH CVIČENÍ
1
Kinematika bodu. Kinematika tělesa - popis vzájemné polohy souřadnicových systémů
Kinematika bodu
2
Kinematika tělesa - popis vzájemné polohy souřadnicových systémů; základní pohyby
Lab: Kinematika bodu PC učebna: MATLAB v kinematice
3
Druhy pohybů tělesa. Kinematika posuvného a rotačního pohybu tělesa
Kinematika tělesa
4
Kinematika obecného rovinného pohybu tělesa. Pól pohybu, polodie
Lab: Kinematika posuvného a rotačního pohybu tělesa PC učebna: Kinematika posuvného a rotačního pohybu tělesa
5
Analytické řešení kinematiky soustav těles - trigonometrická metoda a vektorová metoda
Kinematika rotačního a obecného rovinného pohybu tělesa
6
Vektorová metoda. Grafické metody řešení kinematiky rovinných soustav
Lab: Obecný rovinný pohyb. Trigonometrická a vektorová metoda PC učebna: Obecný rovinný pohyb. Trigonometrická a vektorová metoda
7
Analytické řešení kinematiky soustav těles - maticová metoda
Vektorová metoda. Grafické metody řešení kinematiky rovinných soustav
8
Kinematika sférického pohybu, obecného prostorového pohybu a šroubového pohybu tělesa
Lab: Maticová metoda PC učebna: Program Kresic
9
Teorie současných pohybů
Maticová metoda. Sférický, obecný prostorový a šroubový pohyb tělesa
10
Princip virtuálních prací a výkonů ve statice. Kinematická metoda ve statice
Lab: Teorie současných pohybů PC učebna: Program Mresic
11
Základy teorie ozubení. Kinematika mechanismů s konstantním převodem
Princip virtuálních prací a výkonů ve statice. Kinematická metoda
12
Syntéza mechanismů
Lab: Mechanismy s konstantním převodem PC učebna: Mechanismy s konstantním převodem
13
Vačkové mechanismy
Syntéza mechanismů. Vačkové mechanismy
Ukázat všechny přednášky a cvičení
Skrýt všechny přednášky a cvičení
EU