BACK
Mechanika III.A
231A107
 
Obecné podklady pro předmět:
ME3A Doporucena_literatura (pdf)
ME3A Harmonogram_vyuky (pdf)
ME3A Pozadavky_ke_zkousce (pdf)
ME3A Seznam_vyucujicich (pdf)
ME3A Sylabus_predmetu (pdf)
další podklady (pokud jsou) se objeví po kliknutí na číslo přednášky
 OBSAH PŘEDNÁŠKYOBSAH CVIČENÍ
1
Dynamika soustav hmotných bodů
Dynamika hmotného bodu
2
Dynamika tuhého tělesa
Dynamika soustav hmotných bodů Lab: Experimentální určení momentů setrvačnosti PC učebna: Dynamika hmotného bodu
3
Dynamika tuhého tělesa
Dynamika tělesa
4
Dynamika rovinných soustav těles
Setrvačné účinky pohybu tělesa Lab: Vyvažování PC učebna: Dynamika tělesa
5
Dynamika rovinných soustav těles
Metoda uvolňování
6
Princip virtuálních prací a výkonů
Dynamika soustav těles. Dresic Lab: Rozběh mechanismu PC učebna: Dynamika soustav těles. Dresic
7
Lagrangeovy rovnice II. druhu
Princip virtuálních prací a výkonů
8
Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti
Lagrangeovy rovnice II. druhu. Lab: Logaritmický dekrement PC učebna: Lagrangeovy rovnice II. druhu
9
Vynucené kmity soustav s 1 stupněm volnosti
Metoda redukce
10
Úvod do nelineárního kmitání
Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti. Volné kmity Lab: Kmitání soustav se 2 stupni volnosti PC učebna: Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti
11
Kmitání soustav se 2 stupni volnosti
Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti. Vynucené kmity
12
Kmitání soustav se 2 stupni volnosti. Stabilita pohybu
Kmitání soustav se 2 stupni volnosti Lab: Setrvačníky PC učebna: Kmitání soustav se 2 stupni volnosti
13
Elementární Newtonova teorie rázu. Teorie setrvačníků
Kmitání soustav se 2 stupni volnosti. Stabilita pohybu. Ráz těles
Ukázat všechny přednášky a cvičení
Skrýt všechny přednášky a cvičení
EU