BACK
Nauka o materiálu I.
2322029
 
 OBSAH PŘEDNÁŠKYOBSAH CVIČENÍ
1
Úvod (historie, vývoj využívání materiálů, perspektivy, technicko-ekonomické a ekologické aspekty, význam předmětu)
Úvodní hodina, bezpečnost práce v laboratořích, zadávání individuálních úloh
2
Teoretické základy nauky o materiálu (atomová a molekulární struktura, vazba mezi atomy a molekulami)
 
3
Fyzikální a chemické vlastnosti
Zkouška tahem ocelí
4
Krystalová mřížka a její poruchy, Millerovy indexy
 
5
Napětí a deformace
Zkoušky tvrdosti
6
Rozvoj porušení a lom
 
7
Mechanické vlastnosti a jejich zkoušení (zvláštní důraz - lomová mechanika, únava, creep a relaxace)
Zkouška rázem v ohybu
8
Zotavení a rekrystalizace
 
9
Technologické vlastnosti (informativně)
Zkoušky litin
10
Základní termodynamické pojmy a zákony
 
11
Přenos tepla a hmoty
Prezentace individuální úlohy, zápočtový test
12
Fáze a fázové přeměny
 
13
Binární a ternární rovnovážné diagramy. Rovnovážný diagram železo - uhlík
Zápočet
Ukázat všechny přednášky a cvičení
Skrýt všechny přednášky a cvičení
EU