BACK
Nauka o materiálu II.
2321039
 
 OBSAH PŘEDNÁŠKYOBSAH CVIČENÍ
1
Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků
Úvodní hodina (bezpečnost práce v laboratoři, zadání individuálních úloh)
2
Základy metalurgie (klasické metalurgické pochody, speciální metalurgické procesy)
Rovnovážné struktury ocelí
3
Fázové přeměny ve slitinách železa (austenitizace, perlitická, bainitická, martenzitická přeměna popouštění, IRA, ARA diagramy)
Velikost zrna
4
Tepelné zpracování slitin železa (žíhání, kalení, povrchové kalení)
Prokalitelnost ocelí
5
Chemicko tepelné zpracování (cementování, nitridování, karbonitridování, nitrocementování) a tepelně mechanické zpracování
Tvrdost cementované vrstvy
6
Rozdělení ocelí a jejich označování
Prezentace úloh
7
Konstrukční oceli
Vytvrzování Al slitin
8
Nástrojové oceli
Struktura a mechanické vlastnosti plastů
9
Litiny
Prezentace úloh
10
Neželezné kovy a slitiny a jejich zpracování
Modul pružnosti kompozitů
11
Prášková metalurgie a její aplikace, technická keramika
Hodnocení jakosti litin
12
Plasty a jejich zpracování
Prezentace úloh
13
Kompozitní materiály, jejich výroba a zpracování. Volba materiálu
Zápočet
Ukázat všechny přednášky a cvičení
Skrýt všechny přednášky a cvičení
EU