BACK
Pružnost a pevnost I.
2111001
 
 OBSAH PŘEDNÁŠKYOBSAH CVIČENÍ
1
Základní pojmy. Jednoosá napjatost
Jednoosá napjatost: Konstrukce typu prut, sloupek
2
Jednoosá napjatost
Jednoosá napjatost: Rotující kroužek. Sloupek: změna okrajové podmínky
3
Základy rovinné a prostorové napjatosti
Jednoosá napjatost: Prutová konstrukce staticky neurčitá
4
Deformační energie. Mezní stavy - pevnostní podmínky
Deformační energie
5
Krut prutů kruhových průřezů. Namáhání pružin. Geometrické charakteristiky průřezů
Základy rovinné a prostorové napjatosti. Mezní stavy - pevnostní podmínky
6
Ohyb staticky určitých nosníků.
Krut prutů kruhových průřezů. Namáhání těsně vinutých pružin
7
Deformace přímých nosníků. Ohyb staticky neurčitých nosníků
Geometrické charakteristiky průřezů. Ohyb staticky určitých nosníků
8
Vzpěr
Ohyb staticky určitých nosníků
9
Kombinované namáhání
Ohyb staticky neurčitých nosníků
10
Namáhání při časově proměnném zatížení
Vzpěr prutů. Kombinované namáhání
11
Namáhání při časově proměnném zatížení
Kombinované namáhání
12
Membránová napjatost tenkostěnných rotačních nádob
Namáhání při časově proměnném zatíže
13
Experimentální analýsa napjatosti. Moderní výpočtové metody
Zápočet
Ukázat všechny přednášky a cvičení
Skrýt všechny přednášky a cvičení
EU