BACK
Solid Edge I
2136038
 
Obecné podklady pro předmět:
Podklady_přesunuty_na_MOODLE_CVUT_dle_požadavku_vedení_FS_CVUT_v_Praze (url)
další podklady (pokud jsou) se objeví po kliknutí na číslo přednášky
 OBSAH PŘEDNÁŠKYOBSAH CVIČENÍ
1
 
Základy modelování - tvorba náčrtu a následné operace s náčrtem (vysunutí, rotace, tažení, šablonování).
2
 
Logické operace se součástmi - změna objemu, tvorba závitových a průchozích otvorů, tvorba vnějších závitů, zaoblení a zkosení hran.
3
 
Tvorba žeber, zrcadlení prvků, pokročilé možnosti tvorby polí.
4
 
Tvorba sestavy - vazby součástí, knihovny normalizovaných dílů, řízení vazeb.
5
 
Tvorba výkresu součásti - nastavení výkresu, vložení pohledů a jejich úprava, kótování, vyplnění rohového razítka.
6
 
Tvorba výkresu sestavy - vkládání pohledů, tvorba řezů, tvorba kusovníku, vkládání pozic.
7
 
Animace sestav - vložení pohonů, užití vazeb pro animaci, konfigurace zobrazení.
8
 
Odvozené součásti - booleovské operace s objemy, tvorba negativu součásti.
9
 
Volné téma
Ukázat všechny přednášky a cvičení
Skrýt všechny přednášky a cvičení
EU