BACK
Strojírenské konstruování I.
2132031
 
Obecné podklady pro předmět:
Podklady_přesunuty_na_MOODLE_CVUT_dle_požadavku_vedení_FS_CVUT_v_Praze (url)
Úloha č_5 - Zadani - Šroubová spojení a spojovací součásti (url)
další podklady (pokud jsou) se objeví po kliknutí na číslo přednášky
 OBSAH PŘEDNÁŠKYOBSAH CVIČENÍ
1
Úvod do předmětu. Normalizace technické dokumentace. Technické výkresy. Základy technického zobrazování. Pravoúhlé promítání. Počet a volba obrazů.
Normalizované písmo
2
Kreslení řezů a průřezů. Přerušování (zkracování) obrazů součástí. Zobrazování souměrných předmětů. Kreslení náčrtů. Udávání rozměrů na výkresech.
Náčrt a výkres rotační obráběné součásti
3
Hlavní zásady kótování. Kótovací, pomocné a odkazové čáry. Zapisování kót. Soustavy kót.
Skici a výkresy jednoduchých součástí dle modelů obsahující základní normalizované prvky.
4
Kótování základních geometrických prvků. Zobrazování a kótování normalizovaných prvků. Udávání přesnosti rozměru na výkrese.
Skici a výkresy jednoduchých součástí dle modelů obsahující základní normalizované prvky.
5
Předepisování textury (drsnosti) povrchu na výkrese. Předepisování stavu hran na výkrese. Zobrazování a kótování pružin.
Skici a výkresy jednoduchých součástí dle modelů obsahující základní normalizované prvky.
6
Označování profilů a tyčí. Popisové pole. Zobrazování a kótování závitů, šroubů, matic. Výkresy odlitků, výkovků, svarků.
Skica a výkres válcové tlačné pružiny. Skici a výkresy jednoduchých součástí dle modelů obsahující základní normalizované prvky.
7
Výkresy součástí a sestavení. Šroubové spoje. Návrhové výkresy. Výkresy polotovarů. Technická zpráva. Bibliografické citace.
Skica a výkres válcové tlačné pružiny.
8
 
Skica a výkres obrobku vyrobeného z nenormalizovaného polotovaru (odlitek, výkovek).
9
 
Skica a výkres obrobku vyrobeného z nenormalizovaného polotovaru (odlitek, výkovek).
10
 
Skici pěti různých šroubových spojů.
11
 
Skici pěti různých šroubových spojů.
12
 
Skici pěti různých šroubových spojů.
13
 
Kontrola odevzdání všech úloh. Závěrečný test
Ukázat všechny přednášky a cvičení
Skrýt všechny přednášky a cvičení
EU