BACK
Technologie II.
2341014
 
Obecné podklady pro předmět:
catalogue-prametheus-2017-complete-screen-j (pdf)
rezne_podminky (pdf)
další podklady (pokud jsou) se objeví po kliknutí na číslo přednášky
 OBSAH PŘEDNÁŠKYOBSAH CVIČENÍ
1
Historické souvislosti v obrábění, klasické metody obrábění - opakování
Úvod, zadání výrobního postupu.
2
Teorie obrábění - síly, teplo a teplota při obrábění.
Metrologie - měření délek, průměrů, házení, závitů a ozubení.
3
Soustava stroj, nástroj, obrobek, upínač, prostředí a řezné podmínky.
Metrologie - měření délek, průměrů, házení, závitů a ozubení.
4
Obráběcí stroje, konstrukce, kinematika, možnosti, výkon.
Úvod do teorie obrábění. Teorie obrábění. Prezentace sledu operací.
5
Obráběcí nástroje, konstrukce, materiál, opotřebení, trvanlivost, životnost.
Opotřebení. Teorie obrábění. Prezentace sledu operací.
6
Upínání obrobků a nástrojů, různé stupně automatizace.
Volba strojů. Ukázka strojů. Ekonomika.
7
Obrobek, popis tvaru, způsoby programování dráhy nástroje.
Volba nástrojů. Ukázka strojů. Ekonomika.
8
Technologie obrábění rotačních součástí.
Prezentace strojního a nástrojového vybavení. Programování CNC strojů.
9
Technologie obrábění nerotačních součástí.
Prezentace strojního a nástrojového vybavení. Programování CNC strojů.
10
Technologie obrábění rozměrných součástí či celků.
Konzultace postupů. Ukázka nástrojů.
11
Vybrané technologie (závity, ozubení, hluboké otvory,...).
Konzultace postupů. Speciální technologie (ozubená kola, závity, dokončovací metody, protahování).
12
Technologie pro dosažení nejvyšší kvality (dokončovací technologie).
Konzultace postupů. CMM.
13
Technologie netřískové, aditivní, kombinované, nekonvenční.
Zápočty, konzultace.
14
Technologičnost konstrukce, montáže.
 
Ukázat všechny přednášky a cvičení
Skrýt všechny přednášky a cvičení
EU