BACK
Tribologie
2131034
 
 OBSAH PŘEDNÁŠKYOBSAH CVIČENÍ
1
Úvod - význam tření, zmenšování a zvětšování tření (uložení, brzdy, spojky). Suché a smíšené tření a jeho aplikace (makro a mikro přístup, teorie, opotřebení, měření otěru aj.).
Návrh odstředivé třecí brzdy - výpočet
2
Maziva - fyzikální a další vlastnosti, přehled, chemie, zkoušky maziv.
Konstrukční podklad pro odstředivou třecí brzdu
3
Kapalné tření - laminární teorie proudění v tenkých vrstvách, N.S. rovnice. Reynoldsova ložisková rovnice. Axiální kluzná ložiska hydrodynamicky mazaná.
Návrh kluzného hydrodynamicky mazaného ložiska
4
Radiální hydrodynamicky mazaná ložiska.
Návrh hydrostatického uložení
5
Nestacionární ložiska. Vysokorychlostní ložiska (víceplochá lož., stabilita). Dynamicky zatěžovaná ložiska pístových strojů s klikovým mechanismem.
Samostatná práce
6
Konstrukce a materiály kluzných ložisek, kluzná pouzdra.
Kontrola samostatné práce
7
Lož. s vysokou tuhostí nosné vrstvy. Kluzná lož. hydrostaticky mazaná. Mazací soustavy pro hydrostatická uložení, reduktory tlaku.
 
8
Konstrukce, obsluha, provoz, výroba, montáž, úpravy povrchů, nástřiky aj.
 
9
Teorie valivého tření, valivá ložiska - vlastnosti, rozdělení, výpočet. Provoz valivých ložisek, konstrukce uložení, montáž a demontáž, údržba, mazání.
 
10
Kontaktní hydroelastodynamika.
 
11
Tření ve strojních mechanismech, jejich opotřebení, provoz a degradace. Praktická tribotechnika - mazací soustavy a hospodaření s mazivy, analýzy, regenerace.
 
12
Technická diagnostika a tribodiagnostika.
 
13
Tribodiagnostika.
 
Ukázat všechny přednášky a cvičení
Skrýt všechny přednášky a cvičení
EU