BACK
Teorie transportních strojů II.
2131036
 
Obecné podklady pro předmět:
Podklady_přesunuty_na_MOODLE_CVUT_dle_požadavku_vedení_FS_CVUT_v_Praze (url)
další podklady (pokud jsou) se objeví po kliknutí na číslo přednášky
 OBSAH PŘEDNÁŠKYOBSAH CVIČENÍ
1
Teorie sypkých látek. Rozložení tlaků na stěny dle teorie Janssena. Odvození vztahů pro nehluboké zásobníky. Výpočet tlaků pro hluboké zásobníky.
Výpočet zásobníku.
2
Uzávěry zásobníků. Vyprazdňování zásobníků.
Kompletní návrh pasového dopravníku.
3
Teorie pásové dopravy. Přenos síly z bubnu na pás. Eulerův vztah pro vláknové tření (odvození).
Výpočet ladění dvoububnového pohonu.
4
Tahová tuhost pásu. Prodloužení pásu. Efektivní a klidová síla. Rychlost plazení pásu.
Výpočet článkového dopravníku.
5
Dvoububnové pohony. Ladění dvoububnových pohonů.
Výpočet vibračního dopravníku.
6
Výpočet redukované hmoty dopravníku.
Stanovení součinitele tření pásu.
7
Rozběh a doběh pásových dopravníků.
 
8
Metody výpočtu pohybového odporu.
 
9
Výpočet průřezu dopravovaného materiálu na pásu pro různé typy válečkových stolic.
 
10
Teorie článkových dopravníků. Rychlost a zrychlení řetězu. Přírůstek íly v řetězu.
 
11
Teorie dopravy svislým redlerem.
 
12
Vibrační dopravníky impulsní (dopravní žlaby, třasadla)
 
13
Vibrační dopravníky s mikrovrhem, šnekové dopravníky
 
Ukázat všechny přednášky a cvičení
Skrýt všechny přednášky a cvičení
EU