BACK
Zemědělské stroje
2131101
 
Obecné podklady pro předmět:
Podklady_přesunuty_na_MOODLE_CVUT_dle_požadavku_vedení_FS_CVUT_v_Praze (url)
další podklady (pokud jsou) se objeví po kliknutí na číslo přednášky
 OBSAH PŘEDNÁŠKYOBSAH CVIČENÍ
1
Příprava půdy, setí, sázení (výživa a ochrana rostlin)
Příprava půdy, setí, sázení (výživa a ochrana rostlin)
2
Výživa a ochrana rostlin
Výživa a ochrana rostlin
3
Sklizeň stébelnin, zrnin a okopanin
Sklizeň stébelnin, zrnin a okopanin
4
Doprava sklizených plodin
Doprava sklizených plodin
5
Skladování a konzervace krmiv
Skladování a konzervace krmiv
6
Trakce a pohony mobilních strojů
Trakce a pohony mobilních strojů
7
Řízení technologických procesů RV
Řízení technologických procesů RV
8
Ustájení a řízení chovu hospodářských zvířat
Ustájení a řízení chovu hospodářských zvířat
9
Úprava statkových krmiv
Úprava statkových krmiv
10
Vyskladňování a distribuce krmiv a napájecí vody 11. Dojení a chlazení mléka 12. Sběr vajec, stříhání vlny, čištění zvířat 13. Odklízení exkrementů zvířat, podestýlání
Vyskladňování a distribuce krmiv a napájecí vody
11
 
Dojení a chlazení mléka
12
 
Sběr vajec, stříhání vlny, čištění zvířat
13
 
Odklízení exkrementů zvířat, podestýlání
Ukázat všechny přednášky a cvičení
Skrýt všechny přednášky a cvičení
EU