BACK
Základy technologie I.
2333038
 
Obecné podklady pro předmět:
Sablona referatu (doc)
další podklady (pokud jsou) se objeví po kliknutí na číslo přednášky
 OBSAH PŘEDNÁŠKYOBSAH CVIČENÍ
1
Základní pojmy. Materiály. Stavba kovů. Výroba oceli a litiny. Rovnovážný diagram
Úvodní cvičení - Základní informace o předmětu, podklady pro studium, obsahová náplň předmětu (svařování, tváření, slévání, povrchové úpravy), bezpečnost práce
2
Technické slitiny Fe a neželezných kovů, Historie slévárenství, Základní terminologie
Modelová zařízení. Výroba modelů, forem a jader
3
Objemové změny v odlitcích, Přehled základních slévárenských technologií
Praktické cvičení - Svařovna - teoretický výklad a praktická ukázka řezání kyslíkem a svařováním plamenem, ruční svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou
4
Historie tváření. Rozdělení tváření
Praktické cvičení - Slévárna - ukázka složek formovacích směsí na syrovo, ruční formování na volný model, tavení slitiny Al, odlití do vyrobených forem, vyjmutí a apretace
5
Popis vybraných technologií se zaměřením na válcování a tažení
Praktické cvičení - Kovárna - ukázka a popis tvářecích strojů, nástrojů a výrobků pro plošné a objemové tváření, popis a ukázka volného ručního kování, osvojení si práce kováře na jednoduchém výkovku
6
Úvod do technologie svařování (základní pojmy, názvosloví, rozdělení metod, typy svarů, svařitelnost)
Shrnutí probírané látky - specifické požadavky pro dané technologie (tváření, slévání, svařování) a jejich výhody a nevýhody , rozdělení tvářecích strojů, svařování plamenem a obalenou elektrodou, řezání kyslíkem, výroba odlitků, ukázky videí pro dané technologie
7
Ruční svařování el. obloukem obalenou elektrodou. Svařování plamenem a příbuzné technologie
Závěrečné cvičení - zápočtový test, udělování zápočtů
Ukázat všechny přednášky a cvičení
Skrýt všechny přednášky a cvičení
EU