SEPS logo
CVUT logo
Systém elektronické podpory studia (SEPS) byl vytvořen za účelem snadného přístupu studentů ke studijním podporám. Tento systém umožní studentům založit si elektronickou příručku studia, kterou mohou postupně doplňovat v průběhu studia na Fakultě strojní ČVUT v Praze.
Při tvorbě elektronické příručky studenta je možné se inspirovat následujícími strukturami:
ep ep
EU